A Pro-Print Könyvkiadó 1992-ben alakult, Csíkszeredában. A kezdetektől fogva elsődleges célunk, hogy a romániai magyar kisebbséggel kapcsolatos műveket hozzunk napvilágra, és ezáltal betekintést nyújtsunk Erdély különböző régióinak történetébe, hagyományvilágába, kultúrájába. A kiadó „anyanyelve” a magyar, de vannak román, német, angol nyelvű kiadványaink is.

Pro Print konyvkiado könyvkiadó Csíkszereda Miercurea-Ciuc bélyegzők pecsétek könyvkiadás gravírozás nyomtatás digitális nyomtatás színes meghívók névjegykártyák invitatii carti de vizita
Szól a kakas már
Szerző:POZSONY Ferenc
Illusztrátor:ÁDÁM Gyula
Kiadás éve:1998
ISBN:973-9311-26-1
Oldalak száma:328
Kategória:Néprajz
Sorozat:Krónika Könyvek
Méret:A5
Ár:
RON
HUF
EUR

Elfogyott

A szerzõ azokat a szász királyföldi hagyományokat gyûjtötte fel, amelyeket leginkább a szászok között élõ vagy a szászföldet periférikusan érintõ magyar faluközösségek vettek át. Azt, hogy egy hagyományból milyen elemeket vesz át egy magyar település és azt mennyire intenzíven építi be saját szokásrendszerébe, jól meghatározott törvényszerûségek szabják meg.Ez az átvétel akkor a legintenzívebb - írja Pozsony Ferenc -, ha a befogadó csoport identitásának egy nagyon lényeges eleme megegyezik az átadó csoportéval. Magyarán, a szász tradíció hatása a lutheránus felekezethez tartozó magyar közösségekben volt a legerõsebb, mert a falu jeles napi ünnepkultúráját a szász lutheránus egyházhoz való tartozás határozta meg... (És igen erõsen determinálhatta a szász egyház a magyarok szokásrendszerét, hiszen nagyon sok szászföldi magyar közösség csak a XVIII. század végén vagy a XIX. század közepén kapott magyar anyanyelvû lelkipásztort.) A legényegyletek, asszonytársulások meghonosodása a királyföldi magyar szórványközösségekben, ennek a - földrajzi és vallási értelemben vett - szoros együttlétnek köszönhetõ. A tanulmány jelentõs része a kakasütõ szokások rendszerét tárgyalja. Ez a szokás szintén szász eredetû, de átvételét nem az egyházi vagy világi hatalom befolyásolta, hanem az, hogy az erdélyi magyar folklórban - már az átvétel elõtt - olyan, a kakashoz kapcsolódó elemek éltek, amelyek elõkészítették a kakast kivégzõ szász szokás beépülését. Pl. az aratáskor kivégzett kakas rituáléjában az az elgondolás rejtõzött, hogy a megölt kakas vére növeli a föld termékenységét. A magyar folklórban viszont a kakas a termékenység szimbóluma volt, tehát a már meglévõ jelentésmezõbe igen könnyedén be tudott épülni egy szokásrendszerében ugyan más, de jelenté

@ 2013 Pro Print
A könyvkiadás támogatói
Webdesign: